Vabilo

 

Spoštovani,

 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo v sodelovanju z Zavodom MIRK organizira srečanje vrtcev in osnovnih šol. Potekalo bo v petek, 19.12.2003 od 9.00 do 15.30 na OŠ Franceta Prešerna, Kidričeva 49 v Kranju.

 

Namen srečanja je predstaviti izkušnje pri vključevanju v nekatere obstoječe slovenske in mednarodne projekte, ki potekajo preko Interneta in pogovor o sodelovanju in načinih, kako projektne vsebine in delo implementirati v pouk. Rezultat bo vključitev sodelujočih v najmanj enega izmed projektov.

 

Dnevni red:

9.00 – 9.15        Uvod (Alenka Žibert, ZRSŠ, Alenka Makuc, Zavod MIRK)

9.15 – 10.45      Predstavitve obstoječih projektov in izkušenj pri sodelovanju (projekti ESP, KIDLINK Who am I?, ENO, Art Gallery,  Comenius ECOLE, iEARN, Dobre vesti iz našega mesta, Beremo z Mačkom Murijem)

Predstavitve predlogov novih projektov (Fair play, Rainbow project) in aktivnosti (Konferenca MIRK'04, Pomladni dan-Spring day)

10.45 – 11.15    Odmor

11.15 – 13.00    Delo po skupinah, ki jih vodijo Viljenka Šavli (OŠ Solkan), Suzana Geršak (OŠ Franceta Prešerna, Kranj), Mojca Švonja (OŠ Cirila Kosmača, Piran), Magdalena Bobek (OŠ Pivka) in Milan Rejc (OŠ Gorje). Tematika:diskusija in priprava programa vključitve v projekte

13.00 – 13.15    Predstavitev idej posameznih skupin        

13.15 – 14.00    Kosilo

14.00 – 14.45    Nadaljevanje dela po skupinah

14.45 – 15.30    Predstavitve, plan dela in razporeditev nalog do naslednjega srečanja koncem februarja 2004

Zaključek srečanja                                    

 

Prosimo vas, da nam udeležbo potrdite najkasneje do srede, 17.12.2003 na naslov alenka@mirk.si ali po telefonu 01 5110607 ali 041 775853 – Alenka Makuc.

 

 

Upamo, da se srečamo v Kranju in lep pozdrav

 

 

Alenka Žibert, ZRSŠ

Alenka Makuc, MIRK

 

 

Ljubljana, 4.12.2003