10. mednarodna konferenca projekta iEARN

Awayi otok v bližini Kyota, Japonska

21. do 25. julij 2003

 

 

Koncem julija 2003 se je Alenka Adamič Makuc udeležila letne konference izobraževalnega projekta iEARN, ki je bila združena s srečanjem mladih (YOUTH summit) in srečanjem vodij projekta (iEARN assembly). Konferenca poteka vsako leto na drugi celini z namenom, da se omogoči številnim učiteljem in učencem tistega dela sveta, da se je lahko udeležijo

 

Projekt iEARN  namreč združuje učence in profesorje šol iz celega sveta. Preko medmrežja poteka že več kot 13 let in je razširjen po celem svetu, ter vključuje šole iz preko 100 držav sveta. Pomembno področje uporabe izobraževalnega Interneta je namreč projektno delo, ki razvija in vzpodbuja samostojno, ustvarjalno in kritično mišljenje učencev, veča motivacijo za delo in vpliva na večjo kvaliteto izdelkov. Primer zanimivega in kvalitetnega mednarodnega programa, namenjenega šolski mladini, je ravno iEARN (International Education and Resource Network), v katerega smo se v Sloveniji vključili že leta 1994 z namenom, da omogočimo dijakom delo v takšnem medmrežnem  okolju, v katerem lahko varno komunicirajo s sovrstniki doma in po svetu in se vključujejo v zanimive in kvalitetne projekte. Temeljna filozofija I*EARNa je mlade spodbuditi k razmišljanju, kaj lahko naredijo, da bodo doprinesli k kvaliteti življenja na našem planetu.

 

Letošnje konference se je udeležilo 800 učiteljev in drugih pedagoških delavcev ter 150 dijakov iz 59 držav. Potekalo je 180 delavnic in predstavitev (program je priloga št. 1 k razpisnemu obrazcu št. 4).

 

Dejavnosti Alenke Adamič Makuc na sami konferenci in v času pred in po konferenci:

 

1. Alenka Adamič Makuc je 24. julija 2003 (priloga št. 2 k razpisnemu obrazcu št. 4) predstavila projekt izobraževanja na daljavo v referatu z naslovom »Interactive distance teaching and learning model for pupils«, ki so ga prisotni sprejeli z zanimanjem in postavili tudi veliko vprašanj v zvezi s potekom projekta za tako mlado ciljno skupino učencev osnovnih šol. Referat je objavljen tudi v zbornik konference.

 

2. V času konference Je Alenka Adamič Makuc aktivno sodelovala pri izvedbi delavnic za koordinatorje.

 

3. Sodelovala je pri ustanavljanju »iEARN Europe«

 

4. Udeležila se je številnih predstavitev in navezala mnogo stikov za sodelovanje v novih projektih. Zavod MIRK usmerjen v projektno delo na  omrežju Internet in tudi vodi seminarje na to temo, zato ji bodo pridobljene izkušnje in nova poznanstva v veliko pomoč tako pri koordinaciji projektov znotraj iEARNa in širše, kot tudi pri nadaljnjem delu na področju izobraževanja učiteljev za sodelovanje v on-line projektih (seminar na to temo ima Zavod MIRK razpisan v Katalogu stalnega strokovnega spopolnjevanja za šolsko leto 2003/2004).

 

5. Alenka Adamič Makuc se je kot slovenska koordinatorica in vodja iEARN Centra Slovenija udeležila tudi srečanja vodstva projekta, ki je potekalo 3 dni pred pričetkom konference (18. do 20. julij 2003) Na srečanju je sodelovalo še 19 vodij iEARN centrov po svetu (poleg Slovenije so bili to še predstavniki Češke, Makedonije, Pakistana, Indije, ZDA, Argentine, Rusije, Nizozemske, Japonske, Kanade, Libanona). Na sestanku so se dogovorili o poteku konference,  izvolili so novo tričlansko vodstvo za obdobje naslednjih dveh let (Makedonec, Libanonka in Avstralec), pripravili razpis za organizacijo srečanj v letih 2005 in 2006, se dogovoril o prenovljeni spletni strani in razvoju iEARNa v naslednjih letih.

 

6.  Po zaključku konference je Alenka Adamič Makuc 29. julija 2003 na Slovenski ambasadi v Tokyu predstavila projekt poučevanja otrok diplomatov preko omrežja, ki ga že več let vodi preko Zavoda MIRK.

 

September 2003