Vodstvo projekta in sodelavci

mirk-logo.jpg (6041 bytes)

Uvodna stran

Naloge

Projekti

Organizacija

Projektna
skupina

Alenka Adamič, direktorica

Člani sveta Zavoda MIRK

dr. Matjaž Debevc, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor
dr. Saša Divjak, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana
Suzana Geršak - OŠ Franceta Prešerna, Kranj
Irena Kokovnik, OŠ Trnovo – predsednica Sveta
Aleš Tankosič, TŠC Nova Gorica
Bojan Žnidaršič, VITRA

Člani strokovnega sveta Zavoda MIRK:

Maja Mihelič Debeljak (CENTER ZA MOBILNOST IN EVROPSKE PROGRAME IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA)
Suzana Geršak - OŠ Franceta Prešerna, Kranj
mag. Đulijana Juričić - OŠ Trnovo, Ljubljana
Ivan Kolenko (Poslovno komercialna šola Celje)
Matija Lokar (Fakulteta za matematiko in fiziko, Ljbljana)
mag. Marko Papič (Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana)
Viljenka Šavli - OŠ Solkan
 

Zunanji sodelavci:

Branko Badoko, Dijaški dom Maribor
Magdalena Bobek, OŠ Pivka
Gregor Baš - Samostojni podjetnik
Milan Rejc - OŠ Gorje
Mojca Švonja - OŠ Cirila Kosmača, Piran
Mojca Topić - OŠ Ledina, Bolnišnična šola, Ljubljana
Mag. Janja Jakončič Faganel, Gimnazija Poljane
Lilijana Fabris, Srednja šola Srečka Kosovela, Sežana
 

 

Profline.gif (2795 bytes)