Uvodna stran

Naloge

Projekti

Organizacija

Projektna
skupina

I*EARN dobitnik mednarodne nagrade

 

Mednarodna izobraževalna mreža  I*EARN (International Education and Resource network)  je dobitnik prve nagrade mednarodnega tekmovanja Global Junior Challenge.

Rimski mestni svet je ustanovil to mednarodno nagrado z namenom promovirati in nagraditi najboljše projekte, ki potekajo preko novih tehnologij na področju izobraževanja mladih. Podelitev je potekala v začetku decembra v prostorih mestne hiše - Campidoglio v Rimu (Italija). V imenu mednarodne mreže je priznanje prevzela Alenka Makuc, direktorica zavoda MIRK in koordinatorica I*EARNa v Sloveniji. V protokolarnem delu ji ga je izročil župan Rima, gospod  Francesco Rutelli.

Na razpis Global Junior Challenge je bilo prijavljenih 600 projektov iz celega sveta, med njimi tudi projekt »Art Gallery« iz OŠ Solkan (mentor prof. Viljenka Šavli). I*EARN je bil izbran med 60 finalisti, skupaj s podprojektoma »Learning Cirles« in »Holocaust Genocide«. Ostali finalisti so bili projekti iz Argentine, Avstralije, Kameruna, Kitajske, Egipta, Nemčije, Izraela, Italije, Indije,Velike Britanije, Kanade, Avstrije in ZDA.

Tridnevno srečanje je preko videokonference pozdravil gospod Romano Prodi, predsednik Evropske komisije, v dvorani pa ga je odprla gospa Viviane Reding, Evropska komisarka za izobraževanje in kulturo. Italijani so s tem tekmovanjem želeli ponuditi možnost šolskim projektom v mednarodnem merilu, ki potekajo preko teleinformacijske tehnologije, da se predstavijo, najboljši pa si s to nagrado pridobijo več veljave doma in v tujini. Posebno nagrado najboljšemu italijanskemu projektu je podaril predsednik države,

V okviru razstave finalistov tekmovanja, ki je potekala dva dneva, je Alenka Makuc ob pomoči Viljenke Šavli predstavila vse tri naštete finaliste in ob tem izrabila možnost predstavitev tudi ostalih slovenskih projektov, programa RO (Računalniško opismenjevanje) in na splošno dela na naših šolah preko omrežja. Obe sta tudi vzpostavili številne pomembne stike. Razstavo si je v enem dnevu ogledalo skoraj 3000 učencev in učiteljev iz Rimskih šol, ki so zavzeto spraševali in zbirali informativno gradivo. Udeležba je izredno presegala oba podobna slovenska izobraževalna sejma ( Dnevi slovenskega izobraževanja, Teleinfos). 

Tako je I*EARN, kot prejemnik že druge prestižne nagrade (prva je bila Stockholm Challenge award v letu 1999) vsekakor mreža, ki nudi velike možnosti sodelovanja, saj omogoča projekte tudi v nacionalnih jezikih, nudi izobraževanje in seminarje, priročnike, srečanja in na vse možne načine vzpodbuja uporabo tehnologi. Cilj je sodelovanje mladih v projektih, preko katerih lahko doprinesejo k boljšemu življenju na zemlji.

Slovenske šole sodelujejo že od leta 1994, ko so bili ob finančni pomoči Zavoda za odprto družbo -Slovenija učitelji prvič povabljeni na seminarje, ki so ponudili vsebino za delo preko omrežja Internet. V okviru slovenskega dela potekajo letos številni projekti, pod okriljem zavoda MIRK pa dva zanimiva mednarodna I*EARN projekta, oba sofinancirana iz tujine:  »Balkan v mojih očeh« in »Rastline na mojem dvorišču«, v katerih sodelujejo učenci 10 slovenskih šol skupaj z mladimi iz Balkanskih držav, Indije, Nepala, Sri Lanke in Surinama. Učitelji, ki sodelujejo v mednarodnem merilu imajo možnost udeležbe na letni srečanjih. Tako je bila lani v Porto Ricu prof. Sitarjeva iz OŠ Franceta Prešerna, letos v Pekingu pa prof. Fani Mavrič iz Gimnazije Kranj. Obema je konferenca ponudila ogromno novih projektov, znanja in pa stikov, ki so v mednarodnem sodelovanju tako zelo pomembni. Na obeh srečanjih so sodelovali tudi naši dijaki, ki se na tak način srečajo s predstavniki različnih kulturnih okolij, ki prihajajo iz celega sveta.

Upamo in želimo, da bodo tudi take mednarodne nagrade vzpodbudile odgovorne na slovenskem Ministrstvu za šolstvo in znanost k podpori pri razširjanju sodelovanja naših šol v kvalitetnih in uveljavljenih mednarodnih programih, kar I*EARN vsekakor je.  

Slikovno gradivo

Alenka Makuc