Uvodna stran

Naloge

Projekti

Organizacija

Projektna
skupina

 

Poročilo z druge I*EARN Balkanske konference, od 17 do 21 oktobra, 1999 v Bitoli, Makedonija, z delovnim naslovom

'Present and Future Cooperation in Balkans'

Druga balkanska konferenca je bila v Bitoli, Makedonija v času med 17 in 21 oktobrom, 1999 v hotelu Bitola. Prisotni so bili zastopniki iz Makedonije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Jugoslavije, Madžarske, Velike Britanije, Litvanije in Slovenije. Prisoten je bil tudi I*EARN (International Education And Resource Network) koordinator za centralno in vzhodno Evropo, Yuri Romanekov.

Na število prisotnih so vplivali potovalni stroški prisotnih, ki so zaradi situacije v Jugoslaviji morali prispeti na konferenco z letali. Samo predstavniki Bolgarije so prispeli z avtobusom, zato je njihova delegacija štela 11 članov. Vodil jih je g.Ivan Kolev, ki je bil prisoten tudi na I*EARN srečanjih v Sloveniji. Prisoten je bil tudi britanec, g.Graham Leon-Smith, iz foundacije ' Free computers in education'. Slovenijo sem zastopal jaz, Branko Marčetič iz Srednje ekonomske in tgovske šole, Brežice.

Delo je praviloma potekalo v preliminarnih srečanjih v dopoldanskih urah ter v treh mešanih skupinah, v delavnicah in sicer v popoldanskih ura.V delavnicah smo izmenjevali izkušnje ter odgovarjali na vprašanja, ki so jih postavljali novi I*EARN člani.

Prvi dan konference smo udeleženci predstavili svoje dejavnosti v šolah. Določeni so tudi cilji in pričakovanja srečanja.

Nastopil sem prvi, s predstavitvijo projekta 'Planet Friendship', ki ga že drugo leto izvajamo na naši šoli in se je letos uvrstil na drugo mesto v največjem tovrstnem mednarodnem Global School Network - Cyber Fair tekmovanju. Poudarek je bil na načinih mednarodnega sodelovanja ter vlogo konference MIRK in projekta RO pri nas. Nato so se zvrstile prezentacije ostalih držav.

Ob zaključku prvega dne so nas domačini odpeljali na obisk muzeja in zgodovinskega mesta Herakleje, kjer so nam predstavili zgodovino mesta Bitole. Impresivno…

Drugi dan konference je bil posvečen možnostim sodelovanja v bodoče ( Possibilities for future cooperation between participating schools/countries). Ob zaključku so tudi predstavljeni predlogi projektov na to temo.

Tretji dan konference je potekal v znamenju predstavitev g.Yuri Romanekova, koordinatorja za centralno in vzhodno Evropo ter g Grahama Leon-Smitha, ki nas je seznanil z dejavnostjo britanske organizacije 'Free computers for education'. Omenjena organizacija namreč ponuja šolam obnovljene računalnike (od 486 nadalje) in sicer zastonj, v sodelovanju z lokalnimi Rotary klubi, ki naj bi omenjene računalnike dostavili šolam.

Konferenco je spremljal zelo pester kulturni program ter obiski lokalnih znamenitosti. Obiskali smo tudi čudovito mesto, Ohrid. Mesto in čas tretje I*EARN balkanske konference zaenkrat nista določena zaradi pomanjkanja informacij ter zaradi nejasnosti glede financiranja.

Podrobnosti o dejavnosti, programu ter predlogih lahko dobite na naslovu Jankmj@mt.net.mk ali

branko.marcetic@guest.arnes.si

 

Branko Marčetič

Srednja ekonomska in trgovska šola, Brežice