Uvodna stran

Naloge

Projekti

Organizacija

Projektna
skupina

 Poročilo o sodelovanju na 7. letni I*EARN konferenci  Beijing, Kitajska 10-16.7.2000

 Udeleženci: Alenka Makuc, Fani Mavrič, Gregor Karlovšek

Grega Karlovšek                                                                                

 1.Uvod

 Od 10-16.7.2000 je v Beijingu, Kitajska, potekali 7. letna konferenca ter »youth« konferenca.

Slovenske barve smo zastopali: Alenka Makuc (MIRK), Fani Mavrič (Gimnazija Kranj), Gregor Karlovšek (študent).

Konferenca je imela močno udeležbo in sicer iz preko 60ih držav.

 2.Splošno o konferenci

 Konferenca je potekala v Hotel Of Science And Technology, kjer smo bili tudi nastanjeni. Začetni dnevi so se pričenjali s plenarnimi srečanji, zatem pa smo se porazdelili po delavnicah, kjer so tako profesorji kot tudi dijaki/študenti predstavljali dotedanje delo ter predstavljali vizije o nadaljevanju omenjenih projektov oz. možnosti zagona novih projektov.

Ker sem se sam udeleževal tako delavnic kot tudi plenarnih srečanj (v kolikor mi to ni bilo omejeno zaradi srečanj mladih) sem včasih opazil veliko nezainteresiranost za določene tematske sklope, še bolj pa sem to opazil za samo predstavitev mladinskega dela. Mladina, kot poudarjajo vsi, steber razvoja i*earna, naj bi bila deležna zato še posebne pozornosti, a se je zgodilo prav nasprotno. Že same predstavitve skupnega dela (ta je bila le ena in to 15.7.) se je udeležilo od sicer nabito polne dvorane morda le nekaj prvih vrst a se je število udeležencev med samo predstavitvijo dodobra skrčilo, tako da smo na koncu (od nekaj procentov celotnega števila udeležencev) tvorili krepko večino.

 3.Mladinska srečanja

 Sam se bom raje osredotočil na ta del poročila, ker zaradi pripadnosti tega kroga nisem mogel v večini sodelovati na delavnicah za profesorje.

Prvo bi rad omenil pomanjkljivost mladinskega srečanja, ki sem jo opazil med samim delom. Velika pomanjkljivost srečanja je bila v tem, da je bilo na konferenci kar nekaj otrok staršev, ki sodelujejo v i*earn projektih, sami pa o sami zadevi vedo bore malo. To je velikokrat zaviralo proces hitrega in produktivnega napredka, ker smo morali določene stvari dodatno razlagati, predvsem pa poenostavljati. Kljub odličnemu vodstvu za mlade (Lienz, Mihael, Jonah, vsi iz ZDA) je od časa do časa prišlo do tematske luknje prav zaradi tistih, ki se s samim krogom niso znali identificirati. V kolikor bo prihajalo do takih ovir na ravni mednarodnih letnih srečanj se sprašujem po sami smiselnosti mladinskih srečanj na isti konferenci. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da sem na moji prvi mladinski udeležbi na Madžarskem (1997) opazil veliko večjo pripravljenost za izvajanje delavnic in predstavitve projektov s strani dijakov. Tista konferenca je bil namenjena sicer le mladini, a je bila zato veliko bolj produktivna, ker so dijaki prihajali na konferenco z razlogom predstavitve določenih projektnih nalog, kar se mi zdi pomembno za razvoj projektov ter same vsebine konference. Mladi v tem vidijo dodatno motiviranost, saj jim nagrada predstavitve lastnih projektov vliva dodatno motivacijo. Vsekakor je v tej smeri potreben tehten pomislek o viziji mladinskih srečanj na letnih konferencah tako v skupini MIRK kot tudi na i*earn konferenci. Poleg tega naj omenim še starostno strukturo, ki je bila tam med 12 in 25 letom!

 Da ne bo izgledalo, kot da se na mladinskem delu konference ni nič dogajalo, bom navedel nekaj tem o katerih se je debatiralo ter dva odlična projektno-tematska sklopa.

Seveda je bila ena izmed široko obravnavanih tem okoljska zaščita (t.i. environmental issue). V tem delu se je predvsem predstavljalo problematiko, s katero se srečujejo v posameznih državah širom sveta. Predvsem sta bili izpostavljeni tematiki odpadnih produktov (emisije toplogrednih plinov, industrijskih odpadnih vod, drugih odpadkov) ter prekomerno izkoriščanje dežnih gozdov. Sam sem predstavil problematiko slovenskega približevanja EU ter usklajevanja zakonodaje s čimer se na določenih področjih rigorozne omejitve zmanjšujejo včasih celo za cele količnike.

Druga zanimiva debata je tekla na področju globalizacije. To je moderen proces, ki se mu ga zaradi sodobnih tehnologij, predvsem pa medija ne moremo izogniti.

Seveda se z globalizacijo predvsem pa z »ekonomskim begom« povezuje tudi nestrpnost ter nacionalizem. Tudi to je sodobna problematika, zato je pogovor zavil tudi v te vode.

Eden od pogovorov se je nanašal tudi na zgodovinska dejstva, ki še sedaj ovirajo tekoč dialog med določenimi pripadniki našega planeta. Ker pa je to izredno problematična tematika se v njo nismo pretirano poglabljali, ker bi lahko zaradi napačnega razumevanja izzvala problematične reakcije (problem starostne diference!!).

 Med najbolj zanimive projekte bi podal t.i. idejo »gift economy« (GE, gospodarstvo obdarjevanja) ter »map recoursing« (MR, mapiranje potencialov).

 Za kaj torej gre. GE je težnja po moralnem razvrednotenju materialnih dobrin. Predvsem želi vzpodbuditi nagnjenje k kohezivnemu sodelovanju vseh socialnih plasti predvsem pa naj bi se to odražalo v šoli in med vrstniki. Sicer je bila tematika zastavljena bolj na široko, kot recimo oblika ureditve, vendar bi sam iz lastnih izkušenj to raje prevedel na raven vrstnikov, kot začetno stopnjo razvoja GE.

 MR je projekt s katerim bi mladi lahko izboljšali trenutno stanje, predvsem ekonomsko. S tem ni mišljeno na pridobitništvo, mišljeno je predvsem izoblikovanje in ovrednotenje vseh potencialov v tvojem kraju, regiji, državi, s katerimi bi si lahko pomagal pri soustvarjanju. Predvsem je tu mišljeno izoblikovanje neke baze podatkov iz katere bi lahko črpali ugodnosti in si s tem pomagali.

Za kaj torej gre. Vzemimo primer letne delavnice v določenem kraju, katere naj bi se udeležilo 20 dijakov iz vseh koncev Slovenije. Kaj prvo pomislimo, ko preberemo oglas za tako delavnico: kdo bo vse to plačal? To je lahko prvo vprašanje, ki si ga zastavimo. Kaj pa če se raje vprašamo drugače: kaj bi lahko prispeval, da bi se meni ter ostalim 19. ta podvig res posrečil? Tu je mišljeno na brskanje za ugodnimi ponudbami nastanitev (morda ima stric udeleženca kakšno brunarico, ki bi jo odstopil po ugodnih pogojih), hrane (morda ima mama nekoga diskont pri nakupu špecerije), prevoz (morda oče udeleženca dela na SŽ in bi lahko pod ugodnimi pogoji ponudil karte),… to so temelji, ki bi pripomogli k pogostejšim srečanjem na regijski oz. nacionalni ravni.

To bi bila lahko močna vzpodbuda za vse udeležence na državnih in mednarodnih projektih, da bi recimo 1-krat letno predstavili projekte na nacionalni ravni se srečali, morda začrtali nove projektne smernice in celo pridobili nove člane, kar je za samo projektno delo vitalnega pomena.

 Ta ideja je pri meni vzbudila precejšnje zanimanje, saj opažam, da na državni ravni ni nekih srečanj oz. delavnic za mlade, kjer bi lahko predstavili sebe ter projektno delo.

 Dodatna pojasnila na prvem srečanju MIRKa, ki bo predvidoma v začetku septembra.


Fani Mavrič
Gimnazija Kranj
Koroška c. 13
4000 Kranj

  

Sedma vsakoletna mednarodna konferenca I*EARN je potekala od 10. – 16. julija v Pekingu, Kitajska. Konference se je udeležilo 63 držav, kar pomeni 438 udeležencev. Z ga. Alenko Makuc sva imeli predavanje z naslovom: Distance On-line Teaching Program for Pupils in Primary and Secondary Schools. Med ostalimi naslovi sem izbrala najzanimivejše teme (po mojem mnenju seveda) in se udeležila predavanj.

 Learninh Circles: Collaborative Design and Participation in Theme-based Projects

Margaret Riel, Barry Kramer, Bob Hofman in Lisette Gast, USA and Netherlands

Avtorji projekta so nam predstavili Learning Circles, interaktivni projekt, ki vključuje manjše število osnovnih šol po vsem svetu. Aktivno sodelovanje traja vsako leto 14 tednov. Sodelovanje dveh ali več šol poteka med poukom in s pomočjo interneta. Učenci se učijo in osvajajo nova znanja drug od drugega v razredu, od prijateljev preko interneta in ne nazadnje od učitelja, ki jih vodi in usmerja pri njihovem raziskovanju.

Zelo velik poudarek so dali posameznim sklopom projekta:

1.      sklop: pripravljenost šol in razredov za sodelovanje.
2.      sklop: spoznavanje drug drugega preko elektronske pošte.
3.      sklop: načrt za delo v projektu, izbira naslova projekta (npr. New World Order, Economic Issues, Ozone and the Environment, Solar Power, AIDS, …). Zelo velik poudarek je na odgovornosti za opravljeno delo.
4.      sklop: stiki ne smejo biti prekinjeni. 
5.      sklop: končni izdelek je spletna stran in tiskana publikacija.

Share and Unite – CyberFair
Yue-Chang Hsing – Chinese, Taipei

 Gospod Yue-Chang Hsing nam je predstavil, kako lahko šola posredujejo znanje in veščine učiteljev in dijakov v svetovni splet. Predstavili so nam zgoščenko Harnessing the Power of the Web with Lightspan.com, na kateri so podrobna navodila za delo na njihovi spletni strani. Spletno stran priporočam tako osnovnim kot srednjim šolam. Na njej bodo našli različna gradiva za posamezne predmete.

http://www. Lightspan.com

 Protecting National Parks: Slovak Paradise and Romas
Joko Vrabel, at.al., Slovakia

Skupina slovaških dijakov je predstavila narodni park v vsej lepoti in z velikimi problemi, ki jih povzročajo Romi. Obsežen park postopoma izgublja svojo lepoto zaradi uničevanja in sečnje gozda. Romi živijo v skupinah po 300 ljudi in več, se selijo iz kraja v kraj po parku, za seboj pa puščajo prava razdejanja. Les uporabljajo za gradnjo prebivališč, kurjenje in prodajo. Ves zaslužek pa namenijo za alkohol. Kljub vsem prizadevanjem vlade s posebnimi programi in z denarno pomočjo, se uničevanje narodnega parka nadaljuje. Dijaki so se napotili med Rome in proučevali njihovo življenje in navade. Nad njihovim življenjem so bili presenečeni in razočarani hkrati, ker se ne socializirajo. Poskušajo jih razumeti in poiskati rešitev, ki bi bila ustrezna tako za Rome, domačine in narodni park. Do sedaj jim to še ni uspelo. Z vsemi močmi si prizadevajo zaščititi park.

 Spanning Three Centuries
Sylvia Li, Chinese, Taipei

Ljudje, ki so bili 1. januarja 2000 stari več kot 100 let so bili deležni posebne pozornosti taiwanskih dijakov, ki so vključeni v I*EARN projekt Spanning Three Centuries. Njihovo življenje zajema tri stoletja, zato so njihove življenjske zgodbe toliko bolj zanimive. Najdete jih na spletni strani http://www.iearn.edu.tw.

Preparing Secondary School English Teachers in China for the Information Age
Chen Hong, China

Ga. Chen Hong je profesorica angleščine na pekinški univerzi. Leta 1996 so dobili prvi računalnik, na katerem so se učitelji učili uporabljati računalnik. V štirih letih so napredovali, tako, da danes poučujejo angleški jezik s pomočjo računalnikov pri vseh urah. Pripravljajo prezentacije in spletne strani v angleščini. Za dopisovanje z dijaki iz Kanade in USA uporabljajo elektronsko pošto.

Branju angleške literature dajejo zelo velik pomen. Razumevanje prebranega dela pa preverjajo z računalniškimi testi. Vsak semester imajo po en test. Ker imajo veliko dijakov, računalnikov pa ni dovolj, se dijaki po pouku vračajo v računalniško učilnico. Učilniška vrata so odprta ves dan.

Poseben problem predstavlja učitelj, ki je nevešč rokovanja z računalnikom. Žal je to večina učiteljev. Kitajska ima 7.800.000 šol, 240.000.000 šolarjev in 38.000.000 računalnikov. Izobraževanja ravnateljev in vodij šol so se za začetek lotili v treh največjih mestih. Sledili jim bodo učitelji teh mest in šele nato pridejo na vrsto province. Marsikje nimajo niti elektrike, kaj šele računalnik.

Http://www.chinamin.com/english/index.htm

 Women's Web: Use the Web to Explore Issues about Women and Leadership and Create a Network of Resources
Debra Kurshan, USA

Ga. Debra Kurshan je predstavila projekt držav: Kako ženske živijo v različnih okoljih, državah. Razgalijo se problemi, kot so:

            Kako dobiti službo, kljub izobrazbi
           
Socialni odnosi v družini
           
Droga in dekle
           
Izobraževanje žensk
           

Projekt, ki nam je bil predstavljen, je obravnaval probleme odraslih žensk. Pogrešali smo težave mladih žensk, učenk in dijakinj. Izražena je bila tudi želja po večjem sodelovanju šol z vsega sveta v tem projektu.

http://www.infoplease.com/spot/whmgovt1.html            http://www.un.org/womenwatch

http://www.genderrach.com/default2.htm                        http://www.senate.gov/~dpc/women

http://wlo.org                                                                    http://www.thewhitehouseproject.org

http://womensnet.org.za                                         http://www.pitt.edu/~novosel/northern.html

http://www.uswc.org

 

Publishing Student Projects on the Internet
Barry S. Kramer, USA

Otroci v medsebojnih komunikacijah prek interneta spoznavajo drugačne otroke, otroke z drugačnimi navadami, drugačno barvo kože, drugačno religijo, spoznavajo socializacijo med učenci samimi, spoznavajo skupinsko delo it.

Osnovno šolo Franklin Township School v Quakertown, New Jersey, ki jo je predstavil g. Barry S. Kramer, skoraj 70% plačujejo starši, ostali pa imajo državno podporo. Na šoli imajo odlične pogoje za delo. Šola ima samo 370 učencev. Za njih ima internet zelo pomembno vlogo pri poučevanju. Otroci ustvarjajo spletne strani, časopis itd. Otroci so razdeljeni na skupine za oblikovanje, grafiko, gradivo in na skupino za kontakte. Njihove stvaritve si lahko ogledate na straneh:

http://www.csnet.net/coalition/fourtgrade/lc.fall99/millennium.title.html

http://www.csnet.net/coalition/fourtgrade/mindworks/index.htm

http://www,iearn.org

http://wwwigc.apc.org/iearn/circles

The Triangular Approach to Occupational Education
Jack, H. Alexis, Trinidad

Gospod Jack H. Alexis iz Trinidada je imel predavanje kako motivirati in spodbuditi učenca k boljšemu delu. Nekaj njegovih nasvetov:

Ø     
Učence moramo naučiti organiziranja.
Ø     
Preden motiviramo učence, moramo vedeti kaj HOČEMO DOSEČI.
Ø     
Učitelji smo le »prodajalci znanja«.
Ø     
Kreativno učenje je NAJHITREJŠE učenje.
Ø     
V razredu je zelo pomembna sprostitev. Minuto za meditacijo- zelo poveča pozornost.

V dodatnem delu konference smo se dogovorili za nov projekt.

Naslov: TWIN VIBRATIONS

Sodelujoče države:

            Portugalska: Maria Rodrigres in Maria Brito
           
Trinidad - Tobago: Jack H. Alexis
           
Azerbajdžan: Ramiz Mmedov
           
Slovenia: Fani Mavrič
           
Taiwan: Je-Chen Lee
Koordinator: Fani Mavrič

Vsebina: Na svetu je veliko nesrečnih ljudi, nesrečnih otrok. Mladi lahko spremenijo svet, učitelji pa jim moramo pri tem pomagati. Naučiti se morajo razumeti drug drugega , sprejeti različnost, spoznati, kako živijo vrstniki drugje po svetu, kako praznuje praznike itd. Projekt Twin Vibrations mora biti virtualna galerija. Skratka mladi sodelujočih držav predstavijo na svoj način srečne trenutke.

Spletna stran bo na naslovu: http://www.s-gim.kr.edus.si/projekti/